Návrh novely zákona o zbraniach a strelive PDF Tlačiť
Pondelok, 06 Apríl 2015 19:27

Vážení priatelia,

ako už iste viete, aj vďaka vašej podpore sme boli ako zástupcovia verejnosti prizvaní do rozporového konania k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive.

Dňa 15.4.2015 sme sa zúčastnili oficiálneho pracovného stretnutia na pôde MVSR, kde za prítomnosti zástupcov MVSR, PPZ a KEU boli s nami prerokované pripomienky ktoré sme uplatnili k návrhu zákona.

Výsledkom rozporového konania vedeného s nami a so zástupcami ostatných rezortov a subjektov pripomienkujúcich prvý návrh novely zákona je prepracovaný a upravený návrh novely zákona, ktorý si môžete prezrieť na odkaze uvedenom nižšie.

Sme radi, že diskusia na pôde MVSR sa niesla vo veľmi vecnej rovine a výsledkom je akceptovanie niektorých zásadných pripomienok ktoré sme vzniesli. Upravený návrh akceptuje našu najzásadnejšiu pripomienku a obmedzuje reštrikciu iba na expanzné zbrane ktoré vznikli úpravou zo zbraní kat. A, B a C. Reštrikcia a povinné zaevidovanie vlastníctva by sa teda nemala dotýkať paušálne všetkých expanzných zbraní. Akceptovaná bola tiež naša pripomienka smerujúca k odstráneniu netransparentnosti vyplývajúcej z previazania straty spôsobilosti na výšku pokuty uloženej za spáchanie priestupku. Naša pripomienka, ktorou sme žiadali odstrániť z návrhu oprávnenie policajta predbežne zaistiť zbraň v prípade že držiteľ ZP by hypoteticky mohol útočiť na zákonom chranený záujem bola akceptovaná čiastočne. Podľa nového znenia návrhu bude predbežné zaistenie obmedzené na najviac 15 resp. 30 dní čím sa zabráni zneužitiu zákona a odňatiu zbrane de facto na neurčito len z dôvodu pasivity Polície.

 

Čítať celý článok...

 
Legis Telum prizvané do rozporového konania PDF Tlačiť
Streda, 15 Apríl 2015 00:01

Paragraf knihaPriatelia,

aj touto cestou by som veľmi rad poďakoval všetkým z vás ktorí svojim hlasom podporili našu zasadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive prostredníctvom Portálu právnych predpisov.

S potešením vám oznamujem, ze vaša snaha nebola márna a aj vďaka vašej podpore sme boli Ministerstvom vnútra SR oficiálne prizvaní do tzv. rozporového konania k návrhu novely v ktorom ministerstvo ako gestor prerokuje so zástupcami jednotlivých rezortov ako aj so zástupcami verejnosti ako je Legis Telum ich zasadne pripomienky k textu.

O ďalšom vývoji vo veci vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme.

JUDr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva


 
Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona PDF Tlačiť
Pondelok, 06 Apríl 2015 19:27

LegislatívaVážení členovia, partneri a priatelia,

aktuálne je v skrátenom legislatívnom konaní novela zákona o zbraniach, ktorá si za cieľ berie zmeniť a zlepšiť právnu úpravu týkajúcu sa expanzných zbraní. Okrem spomenutého sa v návrhu nachádza aj niekoľko iných ustanovení, ktoré majú potenciál zásadným spôsobom zmeniť status quo.


Aj keď súhlasíme so zámerom zákonodarcu zmeniť právnu úpravu expanzných zbraní, nestotožňujeme sa s formuláciou, ktorú návrh zákona obsahuje.
Z uvedeného dôvodu Legis Telum o.z. iniciovalo hromadnú pripomienku, ktorej text nájdete v prílohe a ktorá bola zaslaná na portál právnych predpisov.Na to, aby sa na pripomienku prihliadlo v legislatívnom procese, je nutné nazbierať 500 podporovateľov pripomienky na portáli právnych predpisov.
Preto vás žiadame, aby ste si našli pár minút času, a zriadili si účet na spomenutom portáli pod svojim občianskym menom a podporili pripomienku čo najrýchlejšie.V pripomienke namietame proti:
- plošnému sprísneniu pre všetky expanzné zbrane bez rozdielu
- obmedzovaniu predaja na diaľku väčšiny zbraní kat. D
- obmedzeniu obchodovania pre držiteľov zbrojnej licencie
- oprávneniu predbežne zaistiť zbraň, strelivo a ZP
- povinnosti registrovať expanzné zbrane nadobudnuté pred dátumom účinnosti návrhu zákona

V pripomienke navrhujeme:
- zmenu všetkých namietaných bodov do zákonnej a pritom spravodlivej podoby
- vyňať expanzné strelivo zo zakázaného streliva a umožniť jeho použitie aj na iné ako športové účely
- povoliť tlmič hluku výstrelu na športové účely
- preklasifikovať signálnu zbraň na zbraň kat. D
- vypustiť povinnosť členstva v športovom klube pre účely získania ZP skupiny E
- zabezpečiť, aby pre účely konania o vydaní ZP postačoval súčasný posudok psychickej spôsobilosti a nebolo nutné zabezpečovať nový, nie starší ako 3 mesiace.

Po prihlásení sa na portáli právnych predpisov môžete hromadnú pripomienku podporiť na uvedenom linku.

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=8095&mrEID=420413&langEID=1

 

Termín ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 14.4.2015 a do tohto dátumu je nutné aby ste pripomienku podporili!


S pozdravom,
JUDr. Boris Draškaba, predseda predstavenstva
Mgr. Lukáš Valášek, právny odbor

 

Príloha: Hromadná pripomienka Legis Telum k návrhu novely zákona 190/2003 vo formáte .pdf


 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 40

Hľadaj na Legis Telum

Naši partneri


Reklamný prúžok

Prítomnosť

Máme online 67 hostí 

Nájdete nás na:

Legis Telum Template by Ahadesign Prevádzkované na Joomla!